REALIZUJEME STAVBY OD ROKU 2001

POSKYTUJEME KVALITNÉ SLUŽBY

PONÚKAME KOMPLEXNÚ DODÁVKU STAVIEB

O firme

member

Naša spoločnosť samostatne pôsobí stabilne na slovenskom trhu od marca 2001. Realizujeme stavby v oblasti pozemného staviteľstva, ale aj inžinierske, líniové a vodohospodárske stavby. Zamestnávame skúsených odborníkov s odbornou spôsobilosťou na každú z týchto činností.

O nás

Firma BLS com. s. r. o vznikla v roku 2001.


Je subjektom podnikajúcim najmä v oblasti výstavby bytových domov, výstavby stavieb občianskej vybavenosti ,inžinierskych sietí a rekonštrukcií stavebných objektov.


Spoločnosť od svojho vzniku prešla transformáciou a rozvinula sa do spoločnosti ,ktorá ponúka výstavbu objektov na kľúč.

Zákazníkom ponúkame záruku mimoriadne úspešnej spolupráce a solventnosti našej spoločnosti.


Všetky služby podliehajú kontrole kvality. Práce sú realizované naším odborným personálom. Na celý proces realizácie diela dohliada skúsený tím profesionálnych odborníkov.

Technické, strojové a dopravné vybavenie firmy je na požadovanej úrovni a slúži k zabezpečeniu plynulého priebehu prác. Naša firma vlastní na uskutočňovanie stavebných prác a činností dostatočné množstvo mechanizmov a strojov .


Významné referencie

Vodovod a kanalizácia v obci Belža

Rok 2001

Výstavba 3 bytových domov spolu 30bytov Somotor, Svätá Mária, Veľké Trakany

Rok 2002-2003

Zateplenie BD na Palárikovej ul. v Košiciach

Rok 2004-2005

Výstavba bytového domu 12.b.j.-Veľké Trakany

Rok 2004-2005

Opravy betónových základov oceľových stožiarov pre VSE a.s.

Rok 2003-2005

Výstavba kanalizácie v obci Zemplínska Teplica

Rok 2005-2006, 2013-2016

Výstavba bytového domu 16.b.j. – Vojčice

Rok 2006-2007

Výstavba bytových domov nižšieho štandardu pre rómske etnikum V obci Letanovce spolu 96 b.j.

Rok 2006-2010

Výstavba bytového domu 6+4.b.j. – Kráľovský Chlmec

Rok 2007-2008

Výstavba bytového domu 6.b.j. – Veľké Kapušany

Rok 2008-2009

Výstavba bytového domu 8.b.j. - Zemplínska Teplica

Rok 2008-2009

Výstavba bytového domu 4.b.j. – Veľké Kapušany

Rok 2009-2010

Výstavba bytového domu 6.b.j. – Veľké Trakany

Rok 2009-2010

Rekonštrukcia výrobných hál ROSENBERG-Slovakia-Medzev

Rok 2010-2011

Výstavba bytového domu 6.b.j. – Biel

Rok 2010-2011

Výstavba bytového domu 8.b.j. - Zemplínska Teplica

Rok 2011-2012

Výstavba bytového domu 6.b.j. - Kráľovský Chlmec

Rok 2011-2012

Rekonštrukcia a výstavba tokajského vinohradnického domu a vinná pivnica– Malá Trňa

Rok 2011-2012

Výstavba bytového domu4.b.j. - Kráľovský Chlmec

Rok 2012-2013

Výstavba bytového domu 6.b.j. - Biel

Rok 2012-2013

Rekonštrukcia domu spoločenských služieb a vinný dvor, rekonštrukcia verejných priestranstiev – Malý Horeš

Rok 2013-2014

Výstavba bytového domu 9.b.j.- Malý Horeš

Rok 2014-2015

Rekonštrukcia obecného úradu Čierna

Rok 2015

Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obciach Borša, Čierna, Boťany, Malý Horeš, Rad, Slovenské n. Mesto

Rok 2015

Výstavba bytového domu 9.b.j.- Malé Trakany

Rok 2015-2016

Rekonštrukcia materskej školy v obci Bara

Rok 2016

Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obciach Černochov, Svinice, Malé Trakany

Rok 2016

Vodozádržný systém v obci Sirník a Hraň

Rok 2016-2017

Výstavba bytového domu 9.b.j. - Malý Horeš

Rok 2016-2017

Všetky tieto diela boli riadne odovzdané a prevzaté investormi vo veľmi dobrej kvalite a slúžia svojmu účelu bez následných reklamácií

 • Rekonštrukcia a výstavba tokajského vinohradnického domu v obci Malá Trňa

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Rekonštrukcia domu spoločenských služieb a vinný dvor v obci Malý Horeš

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Rekonštrukcia Materskej školy v obci Bara

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Rekonštrukcia obecného úradu v obci Čierna

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Rodinný dom na Lichardovej ulici v Košiciach

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Rodinný dom vo Vyšnom Lorinčíku

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Rodinný dom v Košickej Novej Vsi

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Rodinný dom vo Vyšnom Lorinčíku

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Výrobná hala v Medzeve pre ROSENBERG - Slovakia

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Výstavba 6BJ - radová výstavba v Bieli

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Výstavba 6BJ - radová výstavba v Kráľovskom Chlmci

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Výstavba bytového domu 2 x 9BJ v obci Malý Horeš

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Výstavba bytového domu v Zemplínskej Teplici 2 x 8BJ

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Výstavba bytového domu v obci Biel 6BJ

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Výstavba bytového domu v obci Malé Trakany 9BJ

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Výstavba bytového domu v obci Somotor 12BJ

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Výstavba bytového domu v obci Vojčice 16BJ

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Novostavba RD v okr.St.Ľubovňa r. 2015-2016

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Obnova BD Hemerkova 2-8 v Košiciach 20015-2016

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Výrobné haly Rosenberg- Slovakia

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Rekonštr.AB pre ŽSR v Margecanoch

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Rekonštr.vinneho domu v M.Tŕni

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia pre ŽSR

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Rekonštrukcia výrobných hál Rosenberg Slovakia

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Rekonštrukcia ZŚ vo Veľkých Trakanoch r.2010

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Vínna pivnica pri RD v okr.St.Ľubovňa

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Čo sme doteraz postavili?

Our Clients

43 bytových domov a 245 bytových jednotiek

Our Clients

Tokajský vinohradnícky dom v obci Malá Tŕňa a Malý Horeš

Our Clients

Rekonštrukcie výrobných hál ROSENBERG - Slovakia - Medzev

Our Clients

22 rodinných domov v Košiciach a okolí

Our Clients

Kanalizačné stoky v obci Zemplínska Teplica a Belža

Our Clients

Rekonštrukcie školských zariadení, Obecných úradov, administratívnych budov

Our Clients

Sanácia čiernych skládok v 9 obciach

Naša aktuálna ponuka

 • Realizácie stavieb na kľúč, uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
 • Ponúkame komplexnú dodávku stavieb.
 • Realizujeme zemné práce, zakladanie stavieb, práce HSV a PSV – všetky profesie.
 • Výkopy pre líniové stavby, ako aj montáž rúrových vedení.
 • Máme skúsenosti s úpravami terénov, odvodňovaním plôch, výstavbou spevnených plôch.
 • Inžinierska činnosť, vedenie stavby – stavbyvedúci, stavebný resp. technický dozor stavby

FOLLOW US

Beautifully simple follow buttons to help you get followers on

Kontakt

Leave a Message

Contact Us

BLS com s.r.o.Sídlo: Hlavná 84, 040 01 Košice Prevádzka: Magnezitárska 5, 040 13 KošiceIČO: 36 205 168DIČ: 2020061439IČ DPH: SK2020061439


Tel: +421 907 942 134

Tel: +421 905 754 134

E-mail: bls@bls.sk